ČEBELARSTVO GOSAR

 
 
Vsi ponujeni medovi in čebelji pridelki so  slovenskega izvora, nabrani na skrbno izbranih lokacijah (Jelovica, Menišija, Javorniki, Kočevsko, Bizeljsko, Kobarid itd, v skladu z dobro čebelarsko pakso. Čebelarimo na sonaravni način ter tako zagotavljamo  najvišjo kvaliteto čebeljih proizvodov.
Vključen sem tudi v sistem  SLOVENSKI MED Z ZAŠČITENO GEOGRAFSKO  OZNAČBO na kratko SMGO. Najpomembnejši element sistema SMGO in zagotovilo njegove resnosti je nadzor, ki je sestavljen iz zunanjega in notranjega nadzora. Zunanji nadzor izvaja akreditirana organizacija BUREAU VERITAS, notranji nadzor pa izvaja ČZS s svojo  pregledniško mrežo.
Poleg naštetih medov pa je na voljo tudi kremni med, cvetni prah, API mešanico, propolis, vosek ter matičen mleček. Nudimo tudi pester darilni program.
 
Čebelarstvo Gosar
Selo pri Vodicah 33 B
1217 Vodice
Tel: 01 833 22 03
041/767-595
e-pošta: info@cebelarstvo-gosar.com